VOL018Cheryl青树薄荷岛旅拍比基尼写真47PCheryl青树嗲囡囡

VOL018Cheryl青树薄荷岛旅拍比基尼写真47PCheryl青树嗲囡囡

若前证更加口干舌燥,则宜用白虎汤以解热生津;更加小便不利,则宜以猪苓汤,以导热滋干也。因火逆治火邪夹阳邪而上逆,阳不下通,阴不用事,化不行而水不得泄,故湿着下体而重痹也。

连、柏治厥阴,阳邪则有余,不足以治阴邪也。汪琥曰:少阳有吐下之禁,只因烦满,故误行吐下之法。

于此可知伤寒为病,不在精之藏与不藏,而但有触犯即得为病。方有执曰:上,谓顶,百会穴是也。

故刺而俟之,以待其机也。吴人驹曰:除者,去也;中者,中气也,乃中气除去,欲引外食以自救也。

加桂以伐肾邪,加生姜以止呕也,加附子以消阴也。寒实在胸,当因而越之,故不可下也。

 寸口脉浮大,而医反下之,此为大逆。伤风之胸满而烦,似可吐、下者,尚不可吐、下,则伤寒之不可吐,下,更不待言矣。

Leave a Reply